Архив на категория: Новини

ОБЯВА за набиране на асоциирани партньори по проект Център за компетентност “Био-инфо технологии за планиране и опазване на здравето” по компонент 3 “Индустрия за здравословен живот и биотехнологии”

В съответствие с Условията за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ (обявена на адрес http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=409), Консорциум в състав СУ „Св. Кл. Охридски“ Медицински университет – София ИБФБМИ – БАН ИМБ „Румен Цанев“ – БАН ИИКТ … Има още

Публикувано в Новини | Comments Off

Участие на ИБФБМИ в III-ти национален конгрес по физически науки

Участници от Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН в III-ти национален конгрес по физически науки, Секция „Медицинска физика и биофизика”, 29 септември-2 октомври 2016 г., София, Интер Експо Център, организиран от Съюза на физиците в България (СФБ) Организатори … Има още

Публикувано в Новини | Comments Off

Програма на секция 8 “Медицинска физика и биофизика”, 3-ти Национален конгрес по физика

Програма на секция 8 “Медицинска физика и биофизика” 3-ти Национален конгрес по физика, Съюз на физиците в България 29.09 – 02.10.2016 г. ИнтерЕкспоЦентър – София Програма (208 Kb, PDF)

Публикувано в Новини | Comments Off

20-та Международна конференция по интуиционистки размити множества

Секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ на ИБФБМИ има удоволствието да отправи покана към всички желаещи да посетят 20-тото издание на Международната конференция по Интуиционистки размити множества (ICIFS’2016) на 2-3 септември 2016. Конференцията ще се проведе в заседателната зала на ИБФБМИ–БАН … Има още

Публикувано в Новини | Comments Off

Трета награда в предклинична постерна сесия

От 12 до 15 май 2016 в София се проведе 15-ти международен конгрес по медицински науки. Постер на тема „Possibilities to overcome multidrug resistance through high-voltage electrical pulses with different polarities“, представен от Петър Попов, стажант в секция „Електроиндуцирани и … Има още

Публикувано в Новини | Comments Off

Престижна награда за колектив учени от ИБФБМИ

В тазгодишния международен конкурс „Diskobolos 2015“ на Съюза на дружествата по информационни и компютърни технологии на Сърбия, Съвета на Европейските Професионални Дружества по информатика, Европейската икономическа търговско-промишлена палата, Международната федерация по обработка на информация, Европейската асоциация на IT менъджери в … Има още

Публикувано в Новини | Comments Off

Обява за Симпозиума на SEURAT-1

Изследователската инициатива по 7-ма Рамкова програма „SEURAT-1“, в която Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство е партньор, обявява финалния Symposium on future animal-free safety assessment, който ще се състои на 4 декември 2015 в Брюксел. Изследователската инициатива е първата стъпка … Има още

Публикувано в Новини | Comments Off

Проф. Росица Райкова с Диплом за високи научни постижения на СУБ

В Конкурса на Съюза на учените в България за 2015 година, проф. Росица Райкова, ръководител на секцията „Биомеханика и управление на двигателната дейност“ към ИБФБМИ–БАН, получи Диплом за високи научни постижения за шест статии в списания с импакт фактор, свързани с изследване … Има още

Публикувано в Новини | Comments Off

Награда „Тева“ за секция „QSAR и молекулно моделиране“

Мерилин Ал Шариф, докторант в секция „QSAR и молекулно моделиране“, спечели наградата „Тева“ за най-добър устен доклад на тема: In silico screening approach to predict liver toxicity of potential PPARγ agonists на втората международна конференция по използване на природните продукти „From … Има още

Публикувано в Новини | Comments Off

Секция “QSAR и молекулно моделиране” с награда за най-добър постер

Колектив на секция “QSAR и молекулно моделиране” в състав Мерилин Ал Шариф, Антония Дюкенджиева, Иванка Цаковска, Петко Алов, Иглика Лесигярска, Таня Пенчева и Илза Пъжева с водещ автор докторант Мерилин Ал Шариф и заглавие: Analysis of available data on amatoxins: … Има още

Публикувано в Новини | Comments Off