Дафина Петкова

Контакти

Публикации

  • М. Тодорова, П. Армянов, Д. Петкова, К. Николов. Сборник от задачи по програмиране на C++. Част първа. Увод в програмирането, ТехноЛогика ЕООД, 2008 (357 стр.)