Тихомира Стоянова


Контакти

 • Секция: Липид-белтъчни взаимодействия
 • Позиция: докторант, биолог
 • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
  ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 21, София 1113, България
 • Имейл: tihomira_stoyanovaabv.bg

Образование и обучение

 • 01/2017 – до сега: Задочен докторант, Секция “Липид-белтъчни взаимодействия”, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН, София
 • 10/2015 – 02/2017: Магистър – Биология на развитието, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София
 • 10/2014 – 02/2016: Магистър- Клетъчна биология и патология, Софийски  университет “Св. Климент Охридски”, София
 • 10/2010 – 07/2014: Бакалавър- Молекулярна биология, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София

Трудов стаж

 • 06/2016 – до сега: Биолог в Клинична лаборатория, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД,
 • 10/2015 – до сега: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН, София, Секция „Липид-белтъчни взаимодействия“