Бетина Асенова


Контакти

  • Секция: Фотовъзбудими мембрани
  • Позиция: технически изпълнител
  • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
    ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 21, София 1113, България
  • Имейл: beti656667@abv.bg