17 август – 16 октомври 2015: Конкурс за редовни и задочни докторанти

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство съобщава, че в рамките на конкурса за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2015 – 2016 г. в съответствие с Решение № 343 на Министерския съвет от 18.05.2015 г. са обявени следните три места:
– едно място за редовна докторантура в професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, научна специалност “Информатика”;
– едно място за задочна докторантура в професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, научна специалност “Информатика”;
– едно място за задочна докторантура в професионално направление 4.3. “Биологически науки”, научна специалност “Физиология на животните и човека”.
Обявата е обнародвана в Държавен вестник, брой 54/17.07.2015 г., стр. 40.

В срок от 17.08.2015 г. до 16.10.2015 г. кандидатите за редовна и задочна докторантура трябва да подадат молба за участие в конкурса до директора на Института.

За справки:

  • Деловодство на ИБФБМИ на адрес ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 105, тел. 9792630
  • Централно управление на БАН, ул. “15 ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.