Научен съвет

Научният съвет на Института по биофизика и биомедицинско инженерство е избран на Общо събрание на учените от Института на 12 декември 2014 година.

Вътрешни членове:

Външни членове: