Списания

Институтът по бифизика и биомедицинско инженерство е седалище на Редакционните колегии на следните списания:


International Journal
Bioautomation

Notes on Number Theory
and Discrete Mathematics

Notes on Intuitionistic
Fuzzy Sets

Journal of Geometry
and Symmetry in Physics (до 30 юни 2021 г.)