Научен съвет

Научният съвет на Института по биофизика и биомедицинско инженерство е избран на Общо събрание на учените от Института на 27 март 2019 година.

Вътрешни членове:

Външни членове: