Научен съвет

Научният съвет на Института по биофизика и биомедицинско инженерство е избран на Общо събрание на учените от Института на 5 април 2023 година.

Вътрешни членове:

Външни членове:

Почетни членове
(със съвещателен глас):