Акредитирани докторски програми на ИБФБМИ

Актуални акредитации

Докторска програма Оценка Акредитирана до: Професионално направление Документи
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) 9,50 01.07.2022 г. 5.2 Електротехника, електроника и автоматика • Решение
• Анотация
Биофизика 9,70 04.04.2022 г.

текуща процедура по акредитиране

4.3 Биологически науки • Решение
• Анотация
Информатика 9,48 23.03.2021 г.

текуща процедура по акредитиране

4.6 Информатика и компютърни науки • Решение
• Анотация
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката 9,65 15.12.2023 г. 5.2 Електротехника, електроника и автоматика • Решение
• Анотация
Физиология на животните и човека 9,43 14.03.2022 г. 4.3 Биологически науки • Решение
• Анотация

Предходни акредитации

Докторска програма Оценка Акредитирана от-до: Професионално направление Документи
Информатика Много добра 2009-2015 г. 4.6 Информатика и компютърни науки Решение