Акредитирани докторски програми на ИБФБМИ

Актуални акредитации

Докторска програма Оценка Акредитирана от/до: Професионално направление Документи
Биофизика 9,70 04.04.2022 г.

текуща процедура по акредитиране

4.3 Биологически науки • Решение
• Анотация
Информатика 9,49 21.07.2022 г.

* (2026 г.)

4.6 Информатика и компютърни науки • Анотация относно решение
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката 9,65 15.12.2023 г. 5.2 Електротехника, електроника и автоматика • Решение
• Анотация

*Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Предходни акредитации

Докторска програма Оценка Акредитирана от-до: Професионално направление Документи
Физиология на животните и човека 9,43 14.03.2022 г. 4.3 Биологически науки • Решение
• Анотация
Информатика 9,48 2016-2022 г. 4.6 Информатика и компютърни науки • Решение
• Анотация
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) 9,50 2016-2022 г. 5.2 Електротехника, електроника и автоматика • Решение
• Анотация
Информатика Много добра 2009-2015 г. 4.6 Информатика и компютърни науки Решение