Акредитирани докторски програми на ИБФБМИ

Актуални акредитации

Докторска програма Оценка Акредитирана от/до: Професионално направление Документи
Биофизика 9,77 26.01.2023 г. – 26.01.2027 г.* 4.3 Биологически науки • Анотация относно решение
Информатика 9,49 21.07.2022 г. – 21.07.2026 г.* 4.6 Информатика и компютърни науки • Анотация относно решение
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката 9,34 11.04.2024 г. – 11.04.2028 г. 5.2 Електротехника, електроника и автоматика • Анотация относно решение

*Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Предходни акредитации

Докторска програма Оценка Акредитирана от-до: Професионално направление Документи
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката 9,65 2017-2023 г. 5.2 Електротехника, електроника и автоматика • Решение
• Анотация
Биофизика 9,70 2016-2022 г. 4.3 Биологически науки Решение
Анотация
Физиология на животните и човека 9,43 2016-2022 г. 4.3 Биологически науки • Решение
• Анотация
Информатика 9,48 2016-2022 г. 4.6 Информатика и компютърни науки • Решение
• Анотация
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) 9,50 2016-2022 г. 5.2 Електротехника, електроника и автоматика • Решение
• Анотация
Информатика Много добра 2009-2015 г. 4.6 Информатика и компютърни науки Решение