Ръководство и администрация

Ръководство

Директор: проф. д-р Таня Пенчева
tania.pencheva@biomed.bas.bg 02 979 3607
Заместник-директор: доц. д-р Петър Василев
peter.vassilev@gmail.com 02 979 3609
Заместник-директор: проф. д-р Сашка Крумова
sashka.b.krumova@gmail.com 02 979 2608
Научен секретар: проф. д-р Анелия Добрикова
aneli@bio21.bas.bg 02 979 2603
Помощник-директор: Цветанка Корчева
korchevabg@abv.bg 02 979 3612

Ръководители на научни структурни звена

Секции

Биоинформатика и математическо моделиране
доц. д-р Петър Василев
peter.vassilev@gmail.com 02 979 3609
Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия
проф. д-р Сашка Крумова
sashka.b.krumova@gmail.com 02 979 2608
Електроиндуцирани и адхезивни свойства
проф. д-р Биляна Николова
nikolova@bio21.bas.bg 02 979 2622
Липид-белтъчни взаимодействия
проф. д-р Галя Станева
g_staneva@yahoo.com 02 979 2623
Обработка и анализ на биомедицински данни и сигнали
проф.д-р Весела Кръстева
vessika@biomed.bas.bg 02 979 3631
Фотовъзбудими мембрани
проф. д-р Анелия Добрикова
aneli@bio21.bas.bg 02 979 2603
Управление на двигателната дейност
доц. д-р Симеон Рибагин
simribagin@gmail.com 02 979 3613
QSAR и молекулно моделиране
проф. д-р Иванка Цаковска
itsakovska@biomed.bas.bg 02 979 3605

Лаборатории

Трансмембранна сигнализация
проф. д-р Румяна Цонева
tzoneva@bio21.bas.bg 02 979 3242

Администрация

Главен счетоводител: Анна Неделчева
anny2007@abv.bg 02 979 2613
Личен състав: Ралица Василева-Славчева
vassilevabg@abv.bg 02 979 3607
Организатор и PR-координатор: Мая Маринова
office@biomed.bas.bg, maya@biomed.bas.bg 02 979 2630, 0879445428