Ръководство и администрация

Ръководство

Директор: проф. д-р Таня Пенчева
tania.pencheva@biomed.bas.bg 02 979 3607
Заместник-директор: проф. д-р Ирена Жекова
irena@biomed.bas.bg 02 979 3631
Заместник-директор: проф. д-р Галя Станева
g_staneva@yahoo.com 02 979 2623
Научен секретар: проф. д-р Сашка Крумова
sashka.b.krumova@gmail.com 02 979 2608
Помощник-директор: Цветанка Корчева
korchevabg@abv.bg 02 979 3612

Ръководители на секции

Биоинформатика и математическо моделиране: доц. д-р Петър Василев
peter.vassilev@gmail.com 02 979 3609
Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия: проф. д-р Светла Тодинова
todinova@abv.bg 02 979 2608
Електроиндуцирани и адхезивни свойства: проф. д-р Биляна Николова
nikolova@bio21.bas.bg 02 979 2622
Липид-белтъчни взаимодействия: проф. дбн Албена Момчилова
albena@obzor.bio21.bas.bg 02 979 2686
Обработка и анализ на биомедицински данни и сигнали: проф.д-р Весела Кръстева
vessika@biomed.bas.bg 02 979 3631
Фотовъзбудими мембрани: проф. д-р Антоанета Попова
popova@bio21.bas.bg 02 979 3681
Управление на двигателната дейност: проф. дтн Росица Райкова
rosi.raikova@biomed.bas.bg 02 979 3654
QSAR и молекулно моделиране: чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева
pajeva@biomed.bas.bg 02 979 3605

Администрация

Главен счетоводител: Анна Неделчева
anny2007@abv.bg 02 979 2613
Личен състав: Ралица Василева-Славчева
vassilevabg@abv.bg 02 979 3607
Организатор и PR-координатор: Мая Маринова
office@biomed.bas.bg, maya@biomed.bas.bg 02 979 2630, 0879445428