Проф. д-р Румяна Цонева

Начало | Биография | Публикации | Проекти


Контакти

  • Лаборатория: Трансмембранна сигнализация
  • Позиция: Професор, ръководител на лаборатория, доктор
  • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 21, София 1113, България
  • Телефон: 02 9793242
  • Имейл: tzoneva@bio21.bas.bg