Проф. Румяна Цонева

Начало | Публикации | Проекти


Контакти

  • Секция: Липид-белтъчни взаимодействия, лаборатория “Трансмембранна сигнализация”
  • Позиция: Професор, ръководител на лаборатория, научен секретар, секретар на Научния съвет на ИБФБМИ
  • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 21, София 1113, България
  • Телефон: (359 2) 9793242
  • Имейл: tzonevabio21.bas.bg