Документи за атестация 2024

Срок за попълване на атестацията: 29.04.2024 г. – 27.05.2024 г.
Обхват на атестацията: 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.