Journal of Geometry and Symmetry in Physics

ISSN: 1312-5192

Международното списание Journal of Geometry and Symmetry in Physics е реферирано независимо списание, което има за цел да улесни бързото разпространение на оригинални научни публикации, докладващи интересни и потенциално значими идеи, както и на обзорни доклади по покана, представящи актуалното състояние, перспективите и справочен материал в областта на геометрията на класическите и квантови системи.

Списанието приема и разширени версии на доклади в тази област, изнесени на годишни конференции в България по геометрия, интегрируемост и квантизация.

За контакти:

  • Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
    Българска академия на науките
  • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 21, София 1113, България
  • Email: jgspobzor.bio21.bas.bg
  • Уебсайт: http://obzor.bio21.bas.bg/jgsp