Електроиндуцирани и адхезивни свойства

Ръководител на секцията

 • доц. д-р Наталия Кръстева,
  • Email: natalybio21.bas.bg
  • Телефон: (359 2) 9792634
  • Факс: (359 2) 8723787
  • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 21, стая 311
   София 1113, България

  Състав на секцията

  Лаборатория “Биомиметични мембрани”

 • проф. д-р Галя Станева, g_stanevayahoo.com, ръководител на лабораторията
 • гл. ас. д-р Русина Хазаросова, r_hazarosovaabv.bg
 • Весела Йорданова, биолог, v.v.yordanova.bulabv.bg
 • Ралица Велева, биолог
 •  
  проф. дбн Георги Алтънков, асоцииран член на секцията, altunkovabv.bg

  Основни научни направления

  Изследователски направления

  Електропорация, електросливане, електротрансформация, електропренос на макромолекули през мембрани, електрохимиотерапия на тумори.

  Клетъчна адхезия и реорганизация на цитоскелета след електротретиране, адхезивни свойства към наноструктури (тъканно инженерство) под влияние на електрично поле

  Експериментални методи

  Електропорационни и трансформационни методи, петч-клемп, флуоресцентни методи за измерване на трансмембранен потенциал, радиоизотопни методи, определяне на електрофоретичната подвижност, ДНК фрагментация, МТТ тест, FACS анализ.

  Клетъчна адхезия:

  1. Колориметрични методи за определяне на клетъчното прикрепяне, растеж и виталност
  2. Имунофлуоресцентна микроскопия
   • Определяне размера и силата на клетъчно разстилане
   • Визуализация на клетъчен цитоскелет
   • Динамика на клетъчни рецептори
  3. Имунологични методи
  4. Имуноблот
  5. Имунопреципитация
  6. Зимография

  Изследователски проекти

  Текущи проекти

  1. Европейска мрежа за развитие на технологии, базирани върху метода на електропорация
   EP4Bio2MedCOST, 2012-2016
   Ръководител: проф. Яна Цонева
  2. Роля на еластичността на субстрата в остеогенната диференциация на меземхимни стволови клетки
   Фонд “Научни изследвания”, № ДФНИ-Б01/18, 2012-2014
   Ръководител: доц. Наталия Кръстева
  3. Изследване адсорбцията на плазмени белтъци и клетъчната адхезия върху проводими 2D и 3D измерни полимерни композитни повърхности с приложение в регенеративната медицина
   Фонд “Научни изследвания”, № ДНТС/Германия/01/0003, 2012-2014
   Ръководител: доц. Румяна Цонева

  Приключили проекти

  Международно сътрудничество

  • Проф. М. Р. Ролс, CNRS, Тулуза, Франция.
  • Проф. Е. Нойман, Факултет по химия, Университет в Билефелд, Германия.
  • Проф. М. Бергер, Немски раков институт в Хайделберг, Германия.
  • Проф. Г. Алтънков – Институт по биоинженерство, Барцелона, Испания.
  • Д-р Барбара Зайферт, Нелмхолц Център, Телтов, Германия.

  Избрани публикации

  Ресурси

  [videoplayer file=”wp-content/uploads/2013/04/skin_cancer_electrochemical_therapy_movie.flv” /]

  Видеото е изготвено по проект с Фонд “Научни изследвания” № ДО 02/178 “Третиране на ракови клетки и солидни тумори чрез подходящ избор на електрични импулси” с ръководител проф. дбн Яна Цонева.
  За сваляне: