Научна сесия „Биомедицина и качество на живот – младите в науката“

Начало | Срокове и изисквания | Програма и участници | Сборник с абстракти


PDF Сборник с абстракти (PDF, 631 Kb)