Четвърта младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“, 5–6 декември 2023


Начало | Срокове и изисквания | Програма | Лектори по покана | Сборник с абстракти | Награди | EnglishЧетвъртата младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“, 5–6 декември 2023, е традиционно за Института по биофизика и биомедицинско инженерство научно събитие, отворено за участие от млади учени, докторанти и постдокторанти, желаещи да представят своите научни и научно-приложни изследвания в следните тематики от направление „Биомедицина и качество на живот“:

 • Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство
 • Молекулна и клетъчна биофизика
 • Биологични мембрани и биомакромолекули
 • Биомедицинска физика
 • Възбудими структури и двигателна дейност
 • Биомедицинско инженерство
 • Биоинформатика

Събитието ще се проведе в Заседателната зала на бл. 21, Академичен комплекс „4-ти километър“.

Организатор

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН

с любезната подкрепа на

   Фот ООД Аквахим АД  Карл Цайс България ЕООД

Програмен комитет

Председател

 • Проф. д-р Таня Пенчева

Членове

 • проф. д-р Иванка Цаковска
 • проф. д-р Биляна Николова
 • проф. д-р Сашка Крумова
 • проф. д-р Весела Кръстева
 • проф. д-р Румяна Цонева
 • проф. д-р Анелия Добрикова
 • проф. д-р Галя Станева
 • доц. д-р Петър Василев
 • доц. д-р Симеон Рибагин

Организационен комитет

Председатели

 • проф. д-р Галя Станева
 • доц. д-р Вася Атанасова

Членове

 • доц. д-р Симеон Рибагин
 • доц. д-р Северина Семкова
 • гл. ас. д-р Августина Данаилова
 • гл. ас. д-р Светозар Стойчев
 • гл. ас. д-р Георги Рашков
 • гл. ас. д-р Августина Данаилова
 • ас. Александрина Нешева
 • инж. д-р Камен Иванов
 • докторант Антония Дюкенджиева-Тодорова

Контакти

E-mail за контакти: conference@biomed.bas.bg


Четвърта научна сесия „Биомедицина и качество на живот ‘2023 Архив: 20212019 ▷ 2017