2015_ОП_002

2015_ОП_002 / 20.05.2015

Откриване на открита процедура за сключване на рамково споразумение по обособени позиции за доставка на лабораторни химикали, консумативи, материали за клетъчно култивиране, липиди и флуоресцентни сонди, и антитела за срок от 4 години