2017 г.

  • Извършено плащане по фактура №12097 от 21.03.2017 г. с пл. нареждане от 03.04.2017 г. на фирма “Биомед фючар” ЕООД за доставка на лабораторни консумативи в размер на 1309,55 лв. с ДДС.