Д-р Добромир Добрев

Начало | Биография | Публикации


Контакти

  • Име: Добромир Петков Добрев
  • Секция: Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни
  • Длъжност: главен асистент, доктор
  • Адрес: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105
    София 1113, България
  • Телефон: 02 9793656
  • Имейл: dobri@biomed.bas.bg