Проф. д-р Емилия Апостолова

Начало | Биография | Публикации | Проекти


Контакти

  • Секция: Фотовъзбудими мембрани
  • Служебен адрес: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 21, София 1113, България
  • Телефон: (359 2) 9792621
  • Факс: (359 2) 8723787
  • Имейл: emyabio21.bas.bg