Чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева

Начало | Биография | Публикации


Контакти

  • Секция: QSAR молекулно моделиране
  • Позиция: Професор, дбн, почетен ръководител-секция
  • Служебен адрес:
    Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, стая 206, София 1113, България
  • Телефон: 02 9793605
  • Имейл: pajeva@biomed.bas.bg