Чл.-кор. проф. Илза Пъжева

Начало | Биография | Публикации


Контакти

  • Секция: QSAR молекулно моделиране, Ръководител секция
  • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, стая 206, София 1113, България
  • Телефон: (359 2) 9793605
  • Факс: (359 2) 8723787
  • Имейл: pajevabiomed.bas.bg