Доц. Людмила Тодорова | Биография

Начало | Биография | Публикации


Лични данни

 • Пълно име: Людмила Павлова Тодорова
 • Родена: 11 август 1961, България

Образование

 • 1979: Политехническа гимназия
 • 1984: Магистър по Автоматика и телемеханика, Технически Университет, София

Академични длъжности

 • 1995: Научен сътрудник
 • 2007: Доктор (СНС по електротехнически науки, електроника и автоматика, ВАК, 02.02.2007). Дисертация на тема „Система за анализ на състоянието на пациенти при отвикване от продължителна механична вентилация“
 • 2011: Доцент (процедура)

Ръководство на докторанти

 • 2013 – 2014: 1 за ОНС „Доктор“ (защитил)

Области на изследователски интерес

 • Биомедицинско инженерство
 • Анализ на данни
 • Статистически и размити методи за разпознаване и класификация
 • Системи за вземане на решение в медицината
 • Информационни системи

Изследователска активност

 • Глава в монография: 1
 • Публикации: > 50
 • Участия в международни научни форуми с доклади и презентации: > 30
 • Цитирания: > 200

Участия в проекти

 • Участник в повече от 15 национални и международни научни проекти.

Членство

 • Съюз на математиците в България
 • Съюз на учените в България, секция „Биомедицинско инженерство“