Документи на проф. Таня Пенчева за конкурс за Директор на ИБФБМИ – БАН

Във връзка с конкурса за избор на директор на Института по биофизика и биомедицинско инженерство, обявен от Управителния съвет на БАН, съгласно Правилата за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН, се публикуват документите на единствения кандидат за Директор на ИБФБМИ – БАН проф. Таня Колева Пенчева.

Публикувано: 16 януари 2023