15 март – 15 май 2013: Конкурс за редовни докторанти по 4.3. “Биологически науки (Биофизика)”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство съобщава, че в рамките на конкурса за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2012 – 2013 г. в съответствие с Решение № 375 на Министерския съвет от 2012 г. са обявени две места за редовни докторанти по шифър 4.3. “Биологически науки (Биофизика)”. Обявата е обнародвана в Държавен вестник, брой 23/08.03.2013 г., стр. 107.

В срок от 15.03.2013 г. до 15.05.2013 г. кандидатите за редовни докторанти трябва да подадат молба за участие в конкурса до директора на Института.

За справки:

  • Деловодство на ИБФБМИ на адрес ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 105, тел. 9792630
  • Централно управление на БАН, ул. “15 ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260 и 9861734.