Капка Ангелова Манчева

Защитата на дисертационния труд на Капка Ангелова Манчева, редовен докторант в секция “Възбудими структури”, на тема “Ефекти на коактивността на мускулите антагонисти и проприоцептивната стимулация върху възбудимостта на двигателната кора на мозъка” с научен ръководител чл.-кор. Андон Косев ще се състои на 24.02.2015 г. от 14:00 ч. в залата на Института по физиология на растенията и генетика, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 21, Академичен комплекс “4-ти километър”.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Публикувано: 03 февруари 2015.