15 юни 2015: Светозар Димитров Стойчев – процедура за доктор – защита: 1 юли 2015

Защитата на дисертационния труд на Светозар Димитров Стойчев, редовен докторант с научни ръководители проф. Стефка Германова Танева, дбн и проф. д-р Мира Христова Бушева в секция “Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия”, на тема “Макроорганизация на пигмент-белтъчни комплекси в различни функционални състояния и липидно микрообкръжение” ще се състои на 01 юли 2015 г. от 14:00 часа в заседателната зала, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 21, Академичен комплекс “4-ти километър”. Председател на Научното жури – проф. Стефка Танева.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 15 юни 2015