8 ноември 2012: Теодора Василева Лупанова

Защитата на дисертационния труд на Теодора Василева Лупанова на тема “Структурна организация и функционална активност на мембранните липиди в норма и в условия на оксидативен стрес” с научен ръководител проф. дбн Албена Момчилова, ще се състои на 26.11.2012 г. от 14:00 часа в залата на Института по физиология на растенията и генетика- БАН, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 21, Академичен комплекс “4-ти километър”.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Публикувано: 8 ноември 2012.