11 април 2013: Виктория Николаева Пехливанова

Защитата на дисертационния труд на редовния докторант в секция “Електроиндуцирани и адхезивни свойства” Виктория Николаева Пехливанова на тема “Влияние на електрични импулси и антитуморни агенти върху адхезивното поведение на ракови и соматични клетки” с научен ръководител проф. дбн Яна Цонева, и научен консултант доц. д-р Румяна Цонева, ще се състои на 29 април 2013 г. от 14:00 часа в залата на Института по физиология на растенията и генетика, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 21, Академичен комплекс “4-ти километър”.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Публикувано: 11 април 2013.