Владимир Георгиев Димитров

Защитата на дисертационния труд на Владимир Георгиев Димитров, докторант на самостоятелна подготовка в секция “Възбудими структури”, на тема “Ефекти на централните и периферните фактори върху електромиографските оценки при мускулна умора” с научни консултанти доц. д-р Тодор Арабаджиев и доц. д-р Лилия Христова ще се състои на 28.05.2014 г. от 14:00 часа в залата на ИБФБМИ – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 21, Академичен комплекс “4-ти километър”.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Публикувано: 30 април 2014.