Проф. Таня Пенчева | Биография

Начало | Биография | Публикации


Образователни степени

 • 2003: Доктор, ЦЛБМИ–БАН, Тема на дисертацията: “Моделиране на клас биотехнологични процеси като обекти с разпределени параметри “
 • 1994-1998: Магистър по Приложна математика и информатика, Висш машинно-електротехнически институт (Технически университет), София
 • 1989-1994: Магистър по Биотехника, Висш машинно-електротехнически институт (Технически университет), София
 • 1992-1993: Магистър по Инженерна педагогика, Химикотехнологичен и металургичен университет (Висш химико-технологичен институт), София

Специализации и престои в чужбина

 • 2013 (1.5 месеца): Гостуващ учен
  Sports Science Institute of South Africa, Cape Town, South Africa
  По международен проект, финансиран от 7РП на ЕК
 • 2012-2013 (общо 3 месеца): Гостуващ учен
  Autonomous University of Mexico, Mexico City, Mexico
  По международен проект, финансиран от 7РП на ЕК
 • 2006-2007 (11 месеца): Стипендиант
  City Hall of Paris в Laboratoire de Pharmacochimie Moléculaire et Cellulaire, INSERM 648, Paris, France
  Пост-док специализация
 • 2000-2005 (общ престой над 7 месеца): Гостуващ учен
  Institute of Technical Chemistry, Hannover, Germany и Hans-Knöll-Institut für Naturstoff-Forschung, Jena, Germany
  По международни проекти, финансирани от DFG

Заемани длъжности

 • 2010–досега: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН (ИБФБМИ-БАН)
  • Професор (2018–досега)
  • Доцент (2010-2017)
  • Научен секретар (2010-2014)
  • Научни изследвания в областта на лекарствен дизайн, молекулно моделиране, виртуален скрининг на лиганди; моделиране и оптимизация на биотехнологични процеси; генетични алгоритми; обобщени мрежи.
 • 1995–2010: Централна лаборатория по биомедицинско инженерство “Проф. Иван Даскалов” (ЦЛБМИ-БАН)
  • Доцент (2006-2010), Научен секретар (2007-2010), асистент и главен асистент (1998-2005), редовен докторант (1995-1998)
  • Научни изследвания в областта на лекарствен дизайн, молекулно моделиране, виртуален скрининг на лиганди; моделиране и оптимизация на биотехнологични процеси; генетични алгоритми; обобщени мрежи.

Изследователска активност

 • Над 190 научни труда, сред които:
  • 6 монографии и 1 учебник
  • над 15 глави от книги;
  • Над 105 статии в реномирани международни и национални списания;
  • Над 60 доклада на научни конференции, повечето издадени в пълен текст;
  • над 520 цитирания;
 • h-индекс 10 (Web of Science), 9 (Scopus)

Експертна дейност

 • Член на научния съвет на ИБФБМИ-БАН (2010-досега) и на ЦЛБМИ-БАН (2007-2010)
 • Член на Общото събрание на БАН (2012-2016, 2019-досега)
 • Рецензент на списания J. Bioinf. Comp. Syst. Biol., Peertechz J. Biomed. Eng., IEEE J. Biomed. Health Inform., AASCIT J. Biosci., Amer. J. Biomed. Eng., Brit. Biotechn. J., Brit. Microb. Res. J., J. Mol. Model., Math. Comp. Sim., Math. Probl. Eng., Hum. Nutr., CABEQ, Chem. Eng. Comm., Biochem. Eng. J., Comp. Meth. Progr. Biomed., Adv. Stud. Cont. Math., AMSE, J. Env. Manag., Ecol. Modell., Int J Bioautomation и др.
 • Заместник-главен редактор на International Journal Bioautomation
 • Член на редколегиите на Journal of Bioinformatics, Computational and Systems Biology, SciFed Computer Science and Applications, International Journal of Research Studies in Computer Science and Engineering, International Journal of Computer and Software Engineering, International Journal of Immunotherapy and Cancer Research, Global Journal of Technology and Optimization, International Journal of Computing and Optimization
 • Член на 8th International Conference on Data Mining & Knowledge Management Process (CDKP 2019), Copenhagen, Denmark; International Conference on Pervasive Computing Advances and Applications (PerCAA-2019), India; Organizing and Program committee of International Conference on Biological, Pharmacy and Pharmaceutical Engineering (2017), Xiamen, China; Organizing and Program committee of International Conference on Mathematical Methods and Models in Biosciences (2011-2016), Sofia, Bulgaria;  Organizing and Program committee of International symposium “Bioprocess Systems” (1998-2004), от 2005 – Chairman of the Organizing Committee, Sofia, Bulgaria; Organizing committee of 2nd Conference on Computational and Systems Biology – CCSB 2016, Beijing, China; Organizing committee of International Conference on Biological Engineering and Gene Technology – BEGT 2015, Shanghai, China; Organizing committee of International Conference on Fuzzy System and Data Mining – FSDM 2015, Shanghai, China; Organizing committee of 5th World Congress on Engineering and Technology – CET 2015, Suzhou, China; Organizing committee of 2nd ScienceOne International Conference on Information Technology – ICIT 2014, Dubai, UAЕ
 • Член на Scientific Monitoring and Advisory Committee of Australian Institute of High Energy Materials
 • Член на Управителния съвет на Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов” (2017-досега)
 • Рецензент на дисертации за ОНС “Доктор” и дипломни работи
 • Рецензент в конкурси за доцент

Подготовка на кадри

 • Ръководител и консултант на 3-ма докторанти и 3-ма дипломанти
 • Лектор в магистърски програми

Ръководство и участие в научни проекти

 • Участник в 5 проекта по 7РП на ЕК
 • Отговорен изпълнител на 2 международни проекта, финансирани от DFG, съвместно с Institute of Technical Chemistry, Hanover, Germany
 • Ръководител на 3 договора с Фонд „Научни изследвания“ – България
 • Отговорен изпълнител на 14 договора към Фонд „Научни изследвания“ – България
 • Участник в договори за двустранно сътрудничество с Франция, Великобритания, Германия, Полша, Словакия, Турция

Членство в професионални научни организации

 • IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
 • Съюз по автоматика и информатика
 • Съюз на учените в България
 • Съюз на математиците в България

Награди

 • 2015: Награда за най-добър постер на 1st Meeting of COST Action CM1407, Rome, Italy
 • 2014: Награда за най-добър постер на 16-th Congress of the European Neuroendocrine Association, София, България
 • 2011: Диплома и втора награда от 9-та Национална младежка научно-практическа сесия, Федерация на научно-техническите съюзи в България
 • 2009: Диплома и втора награда от 7-та Национална младежка научно-практическа сесия, Федерация на научно-техническите съюзи в България
 • 2008: Best poster award in 21-st International Symposium “Bioprocess Systems’2008 – BioPS’08”, November 4-5, 2008, Sofia, Bulgaria
 • 2006: Награда за млад учен за постижения в областта на медико-биологическите науки, Съюз на учените в България