Тихомира Сойсюрен


Контакти

 • Лаборатория: Трансмембранна сигнализация
 • Позиция: асистент, докторант (отчислена с право на защита)
 • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
  ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 21, София 1113, България
 • Имейл: tihomira_stoyanovaabv.bg

Образование и обучение

 • 01/2017 – 01/2023: Задочен докторант (до 2021 г. в Секция “Липид-белтъчни взаимодействия”, след 2021 г. в Лаборатория “Трансмембранна сигнализация”), Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН, София; отчислена с право на защита
 • 10/2015 – 02/2017: Магистър – Биология на развитието, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София
 • 10/2014 – 02/2016: Магистър – Клетъчна биология и патология, Софийски  университет “Св. Климент Охридски”, София
 • 10/2010 – 07/2014: Бакалавър – Молекулярна биология, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София

Трудов стаж

 • 06/2016 – до сега: Биолог в Клинична лаборатория, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД,
 • 10/2015 – до сега: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН, София (до 2021 г. в Секция “Липид-белтъчни взаимодействия”, след 2021 г. в Лаборатория “Трансмембранна сигнализация”)