Доц. Вася Атанасова | Биография

Начало | Биография | Публикации


Образователни и научни степени

 • 2013: ОНС „Доктор“ по направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност Информатика, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН
 • 2009: Магистърска степен по Маркетинг, Университет за национално и световно стопанство
 • 2004: Специализация по Журналистика и връзки с обществеността, Свободен факултет на Софийски университет
 • 2004: Бакалавърска степен по Информатика, Факултет по математика и информатика на Софийски университет

Месторабота

 • Април 2018—: Доцент в секция „Биоинформатика и математическо моделиране”, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН
 • Април 2014— Март 2018: Главен асистент в секция „Биоинформатика и математическо моделиране”, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН
 • Юли 2012—Март 2014: Асистент в секция „Интелигентни системи”, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН
 • Яну 2011—Март 2014: Асистент в секция „Биоинформатика и математическо моделиране”, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН
 • Юни 2005—Дек 2006, Окт 2008—Юли 2010: Специалист в секция „Биомедицинска информатика”, Централна лаборатория по биомедицинско инженерство – БАН
 • Окт 2005—Фев 2009: „XP Solutions” ООД
 • Сеп 2003—Окт 2005: Център за Европейски изследователски и образователни програми към Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Научни интереси

 • Обобщени мрежи, Индексирани матрици
 • Интуиционистки размити множества, Вземане на решения в условия на неопределеност
 • Уики технологии

Преподавателска дейност

 • 2021: Лектор на докторантския курс „Трансфер на научни знания към обществото чрез свободната електронна енциклопедия Уикипедия“ към Центъра за обучение на БАН
 • 2018: Обучител към Фондация „Глобални библиотеки – България“
 • 2011—2014: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Факултет по математика, информатика и информационни технологии, лекции по „Уикипедия и уики технологии“
 • 2011—2017 : Бургаски университет „Асен Златаров”, Катедра по компютърни системи и технологии, упражнения по „Размити множества“
 • 2012—2013 : Бургаски университет „Асен Златаров”, Катедра по компютърни системи и технологии, упражнения по „Информационни системи“
 • 2011—2013: Технически университет – София, Факултет по приложна математика и информатика, упражнения по „Обобщени мрежи“

Научно ръководство

 • 2022—2025: Ръководство на задочен докторант Иво Умленски в професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”, научна специалност: 01.01.12 “Информатика”
 • 2013: 1 успешно защитил дипломант-магистър в Бургаски университет „Асен Златаров”, Катедра по компютърни системи и технологии

Членство в научни организации

 • IEEE, Computational Intelligence Society
 • EUSFLAT
 • Съюз на учените в България
 • Съюз на математиците в България

Награди

 • 2011: Награда “Иван Евстратиев Гешов” на Българската академия на науките
 • 2010: ІІ награда на VIII Младежка сесия на Федерация на научно-техническите съюзи