Научна сесия за докторанти и млади учени по повод 145-годишнината на БАН

Начало | Срокове и изисквания | Програма и участници | Сборник с резюмета

© Plamen Agov • studiolemontree.com • Wikimedia Commons

Във връзка с отбелязването на 145-годишнината на БАН, Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство организира Научна сесия за докторанти и млади учени „Биомедицина и качество на живот“, която ще се проведе на 02.10.2014 г. в Заседателната зала, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 21.
Научната сесия ще даде възможност на докторанти и млади учени да представят свои разработки в следните основни научни направления:
1. Фотобиология и фотовъзбудими мембрани
2. Биологични мембрани и биомакромолекули
3. Възбудими структури и двигателна дейност
4. Биомедицинско инженерство, биоинформатика и биоматериали

Научната сесия е отворена за участие за млади учени от всички институти от направление „Биомедицина и качество на живот”, желаещи да представят своите разработки.

Организационен комитет

Председател: Проф. Мая Величкова, mayavbio21.bas.bg, 9792655
Членове: Доц. д-р Таня Пенчева, tania.penchevabiomed.bas.bg, 9793648
Гл. ас. д-р Вася Атанасова, vassia.atanassovagmail.com, 9793653
Гл. ас. д-р Мариана Хаджилазова, murryhbio21.bas.bg, 9792637
Гл. ас. д-р Тоня Андреева, t_andreevaabv.bg, 9792161