Втора научна сесия „Биомедицина и качество на живот“,
4–5 ноември 2019 | Сборник с абстракти

Начало | Програма | Сборник с абстракти | Прес съобщение и снимки


Сборник с абстракти
(A4 формат, PDF, 577 Kb)

Сборник с абстракти
(A5 формат за печат, PDF, 2 Mb)