Втора научна сесия „Биомедицина и качество на живот“,
4–5 ноември 2019 | Прес съобщение и снимки

Начало | Програма | Сборник с абстракти | Прес съобщение и снимки


С научна сесия „Биомедицина и качество на живот“ за млади учени, докторанти и постдокторанти ИБФБМИ-БАН отбеляза 150-та годишнина от създаването на Българска академия на науките

8 ноември 2019 г.
София, България

На 4-5 ноември 2019 г., в Института по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) на БАН се проведе Втората научна сесия „Биомедицина и качество на живот“ за млади учени, докторанти и постдокторанти, посветена на 150-та годишнина от създаването на Българска академия на науките.

Изборът на датата на форума не беше случаен, а беше продиктуван от непосредствената близост и до светлия български празник Ден на народните будители — 1 ноември, и до Международния ден на медицинската физика — 7 ноември.

На сесията бяха представени общо 22 научни доклада на млади учени, докторанти и постдокторанти и два поканени научни доклада на утвърдените учени доц. Албена Йорданова от Медицинския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и проф. Спиро Константинов от Фармацевтичния факултет при Медицински университет — София.

Форумът се превърна в поле за изява не само на млади учени, докторанти и постдокторанти от Института, но и на колеги от други институти на Академията — с представители на Института по органична химия с Център по фитохимия, Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ (ИБИР) и Института по информационни и комуникационни технологии, както и от външни организации — Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Медицинския университет – София и Националния център по заразни и паразитни болести.

Научните доклади бяха обособени в направленията „Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство“, „Възбудими структури и двигателна активност“, „Биомедицинско инженерство“ и „Биологични мембрани и биомакромолекули“ и дискутираха актуални теми от областта на биофизиката и биомедицината, значими за повишаване на качеството на живот на обществото. Програмата и сборникът с абстракти от Научната сесия са публикувани на уебсайта на Института на адрес: http://biomed.bas.bg/bg/youth-session-2019/ .

В допълнение, един от специалните акценти на тазгодишното издание на Научната сесия беше темата „Комуникация на науката“, застъпена и в двата дни на конференцията. Като гост-лектори се отзоваха едни от водещите популяризатори на науката в България, а именно г-жа Любов Костова, директор на Британския съвет в България, д-р Владимир Божилов от Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Фонд „Научни изследвания“, и д-р Никола Кереков от фестивала „Ratio“ и Института по микробиология на БАН. С атрактивните си презентации те аргументираха нуждата, както на учените, така и на обществото, повече научни познания да достигат до хората чрез медии, събития и други неформални комуникационни канали, и дадоха конкретни практически съвети за успешно комуникиране на науката. Освен тях, лектори в този панел бяха преподавателят по онлайн медии, пиар и предприемачество Жюстин Томс от Нов български университет с темата за предприемачеството в науката и доц. Вася Атанасова от ИБФБМИ-БАН, която застъпи популяризирането на научни знания чрез свободната електронна енциклопедия Уикипедия.

Гост-лекторът Венцеслав Козарев от Фондация „Приложни изследвания и комуникация“ изнесе презентация пред младите учени с въведение в първите стъпки при подготовката на проектни предложения по програмата „Хоризонт 2020“, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност за привличане на научно финансиране.

Научната сесия „Биомедицина и качество на живот“ беше организирана с любезното съдействие на Съюза на учените в България, а с ценен принос се включиха и фирмите-спонсори „Ахвахим“ АД, „Карл Цайс – България“ и „ФОТ“ ООД, които презентираха дейността си. В рамките на сесията, „Ахвахим“ и „Карл Цайс – България“, предложиха на учените от Института двудневно безплатно наблюдение на микроскопски препарати с инвертен микроскоп с модулационен контраст на Хофман и с микроскоп с фазов контраст и поляризация.

В края на събитието на 5 ноември, Програмният комитет определи да отличи с награди петима от младите участници, които представиха разработките си в рамките на Научната сесия. С грамота за най-добро представяне беше наградена д-р Мерилин Ал Шариф от ИБФБМИ, а нейни подгласници станаха Йоана Димитрова от ИБИР, д-р Северина Семкова от ИБФБМИ, д-р Светозар Стойчев от ИБФБМИ и най-младата участничка в сесията — студентката Ариана Лангари от ИБФБМИ.

Научната сесия „Биомедицина и качество на живот“ беше една логична и очаквана инициатива, с която ИБФБМИ избра да отбележи 150-годишния юбилей на Академията. Въпреки това, ние запазихме въображението си за това как да я проведем, така че да бъде не само на високо научно ниво, но и да се превърне в инкубатор на нови идеи, сътрудничества, ползи за обществото и да остане незабравим спомен за участниците в нея.


За контакти:

  • проф. Таня Пенчева – Директор на ИБФБМИ-БАН
  • проф. Галя Станева – Зам.-директор на ИБФБМИ-БАН, Председател на Организационния комитет на Научната сесия
  • доц. Вася Атанасова – Връзки с обществеността в ИБФБМИ-БАН

Контакти