Информация относно функционирането на ИБФБМИ-БАН по време на извънредното положение

Във връзка с тежката епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, и на основание Решения на Народното събрание от 13.03.2020 г. за въвеждане на извънредно положение и от 03.04.2020 г. за удължаването му до 13 май 2020 г., в съответствие с т. 6 от Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министър Кирил Ананиев, Заповед №I-67/16.03.2020 г. на акад. Юлиан Ревалски и Заповед №РД-01-195/10.04.2020 г. на Министър Кирил Ананиев, служителите на ИБФБМИ–БАН са в дистанционна форма на изпълнение на служебните задължения, считано до 13.05.2020 г.

Ръководителите на секциите имат задължението да изготвят план за работата за указания срок. Неотложни експерименти и лабораторни изследвания се провеждат по преценка на ръководителите на секции, съобразно изискванията за безопасност на работата в условията на извънредното положение, свързано с COVID-19.

С цел осигуряване на нормалното функциониране на ИБФБМИ-БАН, Ръководството и служителите от финансово-счетоводния и административния отдел осигуряват присъствие по установен план.

Последна актуализация: 13.04.2020 г.

Илюстрация: Wikimedia Commons

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.