Удължава се срокът за изпълнение на текущи проекти, финансирани от ФНИ

Във връзка с извънредното положение заради епидемията от Covid-19, на 16 март 2020 г. Фонд “Научни изследвания” (ФНИ) публикува уведомление до бенефициентите си, че срокът за изпълнение на текущия етап на проекти, финансирани от ФНИ, се удължава с 2 месеца, като за това удължение не е необходимо да се изпраща уведомление във ФНИ.

За по-голямо удължение на срока за изпълнение на проекта, за промяна във финансовите планове или друга промяна по проекта, трябва да се изпрати уведомление в съответствие със стандартната процедура.

Уведомленията и всички документи, които не изискват да бъдат внесени лично в Деловодството, да бъдат изпращани сканирани по електронен път на адрес: fni2012@mon.bg, или чрез пощенски или куриерски услуги на пощенския адрес на ФНИ.

Източник: https://www.fni.bg/?q=node/1083, 16 март 2020 г.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.