Девет одобрени проекти от ИБФБМИ по Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“

ИБФБМИ-БАН с удоволствие съобщава, че всички кандидати за финансиране на проекти по Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ представители на Института са одобрени от Управителния съвет на БАН на негово заседание на 12 март 2020 г. (Протокол № 5).

В модул „Постдокторанти“ одобрените кандидати са:

В модул „Млади учени“, Четвърто направление „Биомедицина и качество на живот“ одобрените кандидати са:

Източник: Уебсайт на БАН от 12 март 2020 г.

Публикувано в Млади учени, Новини, Спечелени проекти. Постоянна връзка.