Д-р Русина Хазаросова представя своя успешен младежки проект в Седмицата на бенефициентите на ФНИ

На 13 март 2020 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, в рамките на събитието „ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ гл. ас. д-р Русина Хазаросова-Димитрова от Лаборатория „Биомиметични мембрани“, Секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“, ще представи ръководения от нея младежки проект № ДМ 11/1 „Моделиране на молекулните механизми при оксидативен стрес: eфект на палмитоил-оксо-валероил фосфатидилхолин върху мембранната организация“.

Целта на събитието е младите учени – ръководители на проекти от всички научни области, финансирани от националния Фонд „Научни изследвания“, да представят резултатите от изпълнението на проектите си в конкурсната сесия за научно-изследователски проекти на млади учени и постдокторанти – 2017 г., както и тяхното значение за обществото.

Д-р Русина Хазаросова-Димитрова ще направи представянето си първа в рамките на Сесия „Биологически науки“ от 12:30 до 12:45 ч. на 13 март в Нова конферентна зала на Ректората на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (адрес: бул. Цар Освободител 15, Ректорат на СУ, Северно крило, II етаж).

Заповядайте!

За повече информация:
„ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ 2020, fni.bg

Публикувано в Млади учени, Новини. Постоянна връзка.