Д-р Анелия Костадинова

Начало | Биография | Публикации | Проекти


Контакти

  • Секция: Липид-белтъчни взаимодействия, Лаборатория “Трансмембранна сигнализация”
  • Позиция: главен асистент, д-р
  • Служебен адрес: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 23, София 1113, България
  • Телефон: (359 2) 9792135
  • Факс: (359 2) 8723787
  • Имейл: anikbio21.bas.bg