Проф. Галя Станева

Начало | Биография | Публикации


Контакти

 • Име: Галя Марчева Станева
 • Секция: Електроиндуцирани и адхезивни свойства (ЕАС)
 • Длъжност: Професор, Заместник-директор на ИБФБМИ–БАН,
  ръководител на Лаборатория “Трансмембранна сигнализация”към секция ЕАС
 • Адрес: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН
  ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 21
  София 1113, България
 • Телефон: (359 2) 979 2623, (359 2) 979 3686
 • Факс: (359 2) 8723787
 • Имейл: g_stanevayahoo.com