Д-р Иглика Лесигярска

Начало | Биография | Публикации


Контакти

  • Секция: QSAR и молекулно моделиране
  • Позиция: програмист, д-р
  • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105
    София 1113, България
  • Имейл: iglika.lessigiarska@biomed.bas.bg