Проф. Ивайло Младенов

Начало | Биография


Контакти

  • Секция: Липид-белтъчни взаимодействия
  • Академична длъжност: Професор
  • Служебен адрес: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, Българска академия на науките
    ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 21, София 1113, България
  • Телефон: (359 2) 979 2637
  • Факс: (359 2) 872 3787
  • E-mail: mladenov@bio21.bas.bg

Профили в научни бази данни

Scopus | Google Scholar | ResearchGate | ResearcherID | zbMATH | Kudos | Math-Net.Ru | Mendeley