Д-р Капка Манчева

Начало | Биография


Контакти

  • Секция: Управление на двигателната дейност
  • Позиция: Главен асистент, д-р
  • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
    ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 23, София 1113, България
  • Тел.: (359 2) 9793791
  • Факс: (359 2) 8723787
  • Имейл: kapka_manchevaabv.bg