Чл.-кор. проф. Красимир Атанасов | Биография

Начало | Биография | Публикации | Докторанти


Роден на 23.03.1954 г. в Бургас.

Научни и образователни степени

 • 2012 – Член-кореспондент на Българската академия на науките
 • 2000 – доктор на математическите науки, шифър 01.01.12 “Информатика”
 • 1997 – доктор на техническите науки, шифър 02.21.04 “Компютърни системи и мрежи”
 • 1986 – кандидат на математическите науки
 • 1978 – завършил Факултет по математика и механика при СУ “Климент Охридски”

Научни звания

 • 1998 – ст.н.с. І ст.,  шифър 02.21.04 “Компютърни системи, комплекси и мрежи”
 • 1991 – ст.н.с. ІІ ст.,  шифър 01.01.13 “Математическо моделиране”
 • Научен секретар на ЦЛБМИ (от VІ. 1994 до ХІ.2007)
 • Ръководител на секция “Биомедицинска информатика” – ЦЛБМИ – БАН (от 11. 2007 до 07.2010)
 • Ръководител на секция “Биоинформатика и математическо моделиране” (от 07.2010)

Почетни звания и награди

 • Голяма награда на БАН за изключителен индивидуален принос за оформяне на H-индекса на Академията (2020)
 • Възпоменателен медал за 40-тата годишнина на Института по системни изследвания на Полската академия на науките (2019)
 • IEEE Senior Member (от 2018)
 • Награда “Питагор” на МОМН за утвърден учен в техническите науки (2013)
 • Fellow of the International Fuzzy Systems Association (от 2013)
 • Adjunct Professor of Raffles KvB Institute, Sydney (от 2007)
 • Honorary Fellow of the KvB Institute of Technology, Sydney (от 2004)
 • Honorary Associate of the University of Technology, Sydney (от 1995)

Научни интереси

 • В областта на мрежите на Петри: разработва теория на обобщените мрежи и намира нейни приложения в изкуствения интелект, медицината, транспорта, икономиката, телекомуникациите, теория на системите, и други.
 • В областта на размитите множества: разработва теория на интуиционистки размитите множества и намира нейни приложения в изкуствения интелект, теорията на системите, медицината и други.
 • В областта на теорията на числата: обобщава редицата на Фибоначи, изследва свойства на аритметични функции, формулира и решава екстремални и комбинаторни проблеми.

Научни и експертни дейности

Главен редактор на списания

 • “Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets” (от 1995, България)
 • “Notes on Number Theory and Discrete Mathematics” (от 1995, България)
 • “Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets” (от 2001, Полша)
 • “Advanced Studies in Contemporary Mathematics” (от 2004, Южна Корея)

Член на редколегии на списания

 • “AMSE Press – Modelling, Measurement & Analysis”(1994-2007, Франция)
 • “Smarandache Notion Journal” (1999-2002, САЩ)
 • “Analele Universitatii din Oradea-Fasc. Matematica” (от 2001, Румъния)
 • “Italian Journal on Pure and Applied Mathematics” (от 2002, Италия)
 • “Proceedings of the Jangjeon Mathematical Society” (от 2002, Южна Корея)
 • “International Review of Fuzzy Mathematics” (от 2006, Индия)
 • “Annual of ‘Informatics’ Section of Union of Scientists in Bulgaria” (от 2008, България)
 • “Bioautomation” (от 2008, България)
 • “New Mathematics and Natural Computation” (от 2009, САЩ)
 • “ISRN Artificial Intelligence” (от 2011, Индия)
 • “Bulletin of International Mathematical Virtual Institute” (от 2011, Сърбия)
 • “Journal of International Mathematical Virtual Institute” (от 2011, Сърбия)
 • “Journal of Mathematics” (от 2012, Индия)

Референт

 • “Mathematical Reviews” (от 1989)
 • “Zentralblatt fuer Mathematik” (от 1991).

Експертна дейност

 • Член на СНС по Информатика и математическо моделиране (преди: Информатика и приложна математика) (1998-2007)
 • Секретар на СНС по Информатика и математическо моделиране (2000-2007)
 • Член на СНС по електронна и компютърна техника (1998-2004)
 • Член на СНС по автоматика и системи за управление (2004-2007)
 • Член на Комисията по математически науки при ВАК (от 2007-2010)
 • Член на експертната комисия по информатика при НФНИ (1998-2005)
 • Председател на експертната комисия по информатика при НФНИ (2003-2005)
 • Член на академичния съвет на Центъра за обучение към БАН (от 2006)

Преподавателска дейност

 • Факултет по математика и информатика при СУ “Климент Охридски” (1988-1993 и  2004-2008),
 • ВМЕИ – Варна (1988/9),
 • Факултет по физика при СУ “Климент Охридски” (1994/5),
 • Технически университет – София (от 1998),
 • Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас (от 1998)
 • Нов български университет (2005 и от 2007-2009)
 • Бургаски свободен университет (от 2006).
 • Ръководител на 41 защитили докторанти

Членство в научни организации

 • Съюз на Математиците в България (от 1979)
 • American Mathematical Society (от 1989)
 • Съюз на учените в България (от 2006) и председател на секция “Информатика” (от 2007)
 • IFAC (от 2010)
 • IEEE Computational Intelligence Society и Systems, Man and Cybernetics Society (от 2011)
 • EUSFLAT (от 2013)