Научна сесия „Биомедицина и качество на живот – младите в науката“

Начало | Срокове и изисквания | Програма и участници | Сборник с абстракти


Срокове

 • 20.05.2017 – Подаване на абстракти
 • 31.05.2017 – Уведомяване на допуснатите до представяне участници
 • 15.06.2017 – Срок за плащане на таксите правоучастие
 • 26 – 27.06.2017 – Научна сесия „Биомедицина и качество на живот – младите в науката“

За изпращане на заявки за участие, абстракти и въпроси – bmql_2017@biomed.bas.bg

Изисквания

 • Такса правоучастие: 50 лв за 1 доклад.
 • Абстрактите (на английски, в обем до 1 стр. по обявен шаблон) ще бъдат включени в сборник с абстракти в книжно тяло и в електронен формат на сайта на Института.
 • Презентациите трябва да са с продължителност 15 минути плюс 5 минути за дискусия.
 • Презентациите трябва да бъдат представени от младия учен.
 • Работен език на сесията – български език.

Докладите ще бъдат публикувани в пълен текст на английски език след рецензиране в International Journal Bioautomation (SJR 0.164).

Шаблон за абстракт

Подадените абстракти (включително заглавие, имена и адреси на авторите, ключови думи и 3-4 заглавия цитирана литература) не трябва да надвишават една А4 страница, форматирана по изискванията в шаблона.

Данни за плащане

 • Получател: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН
 • Банка: УниКредит Булбанк
 • IBAN: BG51UNCR96603119902912
 • BIC: UNCRBGSF
 • Основание за плащане: Такса за <име на участника> в Младежка научна сесия 2017
 • Сума: 50,00 лв за всеки отделен приет доклад

Ако имате необходимост от проформа-фактура, моля да ни изпратите данните на Вашата институция (име, БУЛСТАТ, М.О.Л., адрес) на адрес  bmql_2017@biomed.bas.bg