Видео “Електрохимиотерапията: Лесен, високоефективен и безопасен метод за третиране на кожни тумори”

Колектив от учени към ИБФБМИ представят видеото “Електрохимиотерапията: Лесен, високоефективен и безопасен метод за третиране на кожни тумори”.

[videoplayer file=”wp-content/uploads/2013/04/skin_cancer_electrochemical_therapy_movie.flv” /]

Видеото обобщава научните резултати, постигнати по проект с Фонд “Научни изследвания” № ДО 02/178 “Третиране на ракови клетки и солидни тумори чрез подходящ избор на електрични импулси” с ръководител проф. дбн Яна Цонева. Партньор по проекта е и Кожната клиника към Специализирана болница за активно лечение по онкология, София.

За сваляне:

Публикувано в Научна дейност, Новини. Постоянна връзка.