ФНИ обявява конкурсна сесия за некласираните проекти от 2012 година

На 23 май 2013 г. Фонд “Научни изследвания” обяви, че разкрива конкурсна сесия „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” – 2013 г. за некласираните проектни предложения от същия конкурс, проведен през 2012 г.

За кандидатстване в новата конкурсна сесия, ръководителите на некласираните проектни предложения трябва да подадат на хартиен носител попълнена декларация за потвърждение на намерението си за участие в Деловодството на Фонд „Научни изследвания“. За допустими проектни предложения в тази конкурсна сесия се смятат само проектни предложения, подадени онлайн до 17 часа на 16 юли 2012 г. и представени и на хартиен носител в 3 (три) идентични на онлайн версията екземпляра, както и на три диска в Деловодството на Фонд „Научни изследвания“ до 17 часа на 16 юли 2012 г.

В конкурса не могат да участват кандидати с проектни предложения, които не са били подавани на конкурсната сесия през 2012 г.

Крайният срок за подаване на декларациите от ръководителите на проектите е 17 ч. на 8 юли 2013 г., а ФНИ си е поставил срок за определяне на бенефициентите до 30 септември 2013 г.

За повече информация: Обявата на сайта на ФНИ от 23 май 2013 г.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.