Лекция на акад. Януш Кацпржик, ПАН

На 15 май 2013 г. от 16:00 в Заседателната зала на ИБФБМИ, блок 105, акад. Януш Кацпржик (Janusz Kacpzryk) от Института за системни изследвания на Полската АН ще изнесе публична лекция на тема

“Towards an Extended Zadeh’s Computing with Words”

Лекцията е в рамките на визитата на акад. Кацпржик по проект ДИД-02-29 “Моделиране на процеси с фиксирани правила за развитие” на секция “Биоинформатика и математическо моделиране”.

Поканени са всички интересуващи се.

 

Публикувано в Гости на ИБФБМИ, Международно сътрудничество, Новини, Публични лекции. Постоянна връзка.