Участие на млад учен от ИБФБМИ в семинар на ИБИР-БАН

На редовния семинар на Института по биология и имунология на размножаването (ИБИР)  “Акад. Кирил Братанов”, провел се на 21 февруари 2017 г., гост-лектор Сeверина Семкова, млад учен към Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, изнесе презентация на тема:

“Комбиниран подход за in vitro и in vivo визуализиране на проникването и локализирането на флуоресцентни наночастици в тумори след електропорация”

Публикувано в Млади учени, Новини. Постоянна връзка.